Салыктардын азаюы томендегі кисыктарды былай жылжытады:

  • жоспарланган шыгыстар кисыгын томен жане IS кисыгын онга
  • жоспарланган шыгыстар кисыгын жогары жане IS кисыгын онга
  • жоспарланган шыгыстар кисыгын томен жане IS кисыгын солга
  • жоспарланган шыгыстар кисыгын жогары жане ІS кисыгын солга
  • жоспарланган шыгыстар кисыгын жогары жане IS кисыгына асер етпейдi

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.