Мэмілені жасау туралы келісім мерзімі мен оны жузеге асыру мерзімі сэйкес келмейтін операциялар ?

  • SPOT оперциялары
  • SWOP операциялары
  • кассалык операциялар
  • мерзімді операциялар
  • арбитраждык операциялар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.