Жеке меншік неге жол ашады:

  • Ужымдык енбекке.
  • Жалдамалы енбекке.
  • Еркін касіпкерлікке.
  • Колмен істейтін енбекке.
  • Оз максатына жане оз енбегіне.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.