Томендегі айнымалылардын біреуі ІS кисыгын жылжытпайды:

  • салык койылымы
  • автономды тутыну
  • пайыздык койылым
  • мелекеттік шыгыстар
  • тутынуга шектік бейімділік

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.