Инвестиция аукымына асер етеді:

  • Пайыз денгейінін кесімі
  • Касіпкерлердін психологиясы;
  • Технологиялык озгерістер денгейі
  • Ондірістік жабдыктарды пайдалану денгейі
  • Касіпкерлердін сенімді жане сенімсіз тосуы;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.