? Пысыќтауыш ќатысып тўрєан сґйлемді табыѕыз.

  • Жас мўраты – білім.
  • Таќырыбы дўрыс емес.
  • Бартерлік мјміле болуы мїмкін.
  • Јѕгіме ел экономикасы туралы болды.
  • Ол келіссґз жїргізу їшін Алматыєа келді

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.