Акша усынысы артады, егерде:

  • орталык банк есептік молшерлемені котерсе
  • орталык банк тургындардан облигациялар сатып алатын болса
  • тауарлар мен кызметтерді мемлекеттік сатып алулары артатын болса
  • тургындар жекешелік компаниялардан облигациялар сатып алатын болса
  • корпорация озінін акцияларын тургындарга сатса жане тускен каржыны жана завод салуга жумсаса

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.