Каспий зонасындагы экологиялык баланстын бузылуы себебi:

  • Атомдык энергетика
  • Акаба сулармен ластану
  • Суаруга езен суларын алу
  • Кышкыл жанбырлар, коррозия
  • М.унайды ондеу жане мунаймен ластану

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.