110. Мемлекеттік несие дегеніміз не?

  • субъект болып мемлекет болєандаєы несие.
  • тўтыну тауарларын сатып алуєа арналєан несиелер
  • коммерциялыќ банктермен ўсынылєан аќшалай ссудалар
  • тауарлар мен ќызметтер їшін тґлемдерді бґліп жїргізу
  • жылжымайтын мїлікті кепілге ќою арќылы алынєан несиелер

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.