Атаулы айырбас багамынын олшемі калай аныкталады:

  • ешкайсысыменде
  • шетел валютасымен
  • озіміздін валютамен
  • есеп молшерлемесімен
  • екі елдін валютасымен

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.