ЌЕХС сайкес ќаржылыќ есеп беру элементтері ?

  • кірістер мен шыгыстар
  • кірістер, шыгыстар, капитал
  • активтер, міндеттемелер, пайда мен залал
  • активтер, міндеттемелер, капитал, кірістер, шыєыстар
  • кірістер, шыгыстар, пайдалар, залалдар, активтер, міндеттемлер, капитал

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.