КЕХС 7 айкес акша каражаттарына кандай аныктама берiлген?

  • барлык жауаптар дурыс
  • акша каражаттарына тек кана колма-кол акшалар жатады
  • акша каражаттары - кассадагы жане валюталык шоттагы колма-кол акшалар
  • акша каражаттарына колма-кол акшалар жане талап етуге дейiнгi салымдар жатады
  • акша каражаттары - кассадагы жане валюталык есеп айырысу шотынгы колма-кол акшалар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.