Бастапќы аќпараттар жинаєы кґрсетілетін параќтар –бўл :

  • ќўжаттар
  • екі жаќты жазу
  • бухгалтерлік есеп шоттары

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.