Кандай жагдайда тауар талаптаргасайкес жане тынгылыкты деп саналады?

  • тутынушынын кукыгын бузбайды
  • тутынушынын денсаулыгына зиян келтірмейді
  • баганын томендеуіне байланысты сатып алатын тауардын саны оседі
  • баганын оскеніне карамай тутынушы тауардын тап сонша санын сатып алады
  • егер тутынушы табысынын осуіне байланысты осы туаурдын тутыну колемін арттыратын болса

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.