Корлардын оптималды денгейiн аныктауда есептелетiн релевантты шыгындарга аныктама берiнiз:

  • тапсырысты орындау куны
  • материалдарды ондеудегi косымша шыгындар)
  • ТМБ инвестиция бойынша артылган жогалтулар
  • ТМБ сактау куны жане тапсырысты орындау куны
  • коймалык сактаудагы косымша шыгындар жане корларды сактау куны

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.