Кјсіпорын ресурстарыныѕ бір бґлігін жоєалту ыќтималдылыєы, бўл-

  • несие алу;
  • тјуелсіздік;
  • тјуекелділік;
  • іскерлік белсенділік

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.