MPC=0,9 болган кезде жабык экономикада колдагы бар табыс 100 млрд. тг. кобейгенде мына жагдайды тугызады:

  • тутыну колемi 90 млрд.тг. кобейедi
  • тутыну колемi 10 млрд.тг. кыскарады
  • тутыну колемі 90 млрд.тг. кыскарады
  • инвестициялардын колемі 100 млрд. тг кобейеді
  • мемлекеттік тапысырыстын колемі 100 млрд. тг. кобейеді

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.