№ 23 ХБЕС ќалай аталады ?

  • актвитердін кунсыздануы
  • заимдар бойынша шыгындар
  • аралыќ ќаржылыќ есеп беру
  • валюта багамдары озгерістерінін асері
  • еншілес компаниялар, ассосацияланган компаниялар, біріккен касіпорындар

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.