Мулiктерге бiр жыл iшiнде 2 – 3 рет тугендеу жургiзуге бола ма?

  • жок
  • дурыс жауабы жок
  • касiпорыннын еркi бойынша
  • болмайды, бул есептi бузу болып табылды
  • ия, жылжымайтын негiзгi куралдар бойынша

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.