Тургын уйдi жекешелендiру – бул:

  • орман коры.
  • тургын уй коры;
  • тургын уйдi жалга беру;
  • азаматтардын кажеттiлiгiн отеу мумкiншiлiгi;
  • оз келiсiмдерiмен жал немесе жалдау келiсiм-шарты бойынша орын алган тургын уйдi азаматтардын меншiгiне тегiн беру;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.