Биржада жузеге асырылатын накты белгіленген куні мэмілені жузеге асыру куні аныкталган багамен базистік активті сату-сатып алу келісімі ?

  • опцион
  • варрант
  • фьючерс
  • опцион-пут
  • опцион-колл

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.