Жалгерлік толем мен рента арасындагы айырмашылык кандай?

  • Бірдей
  • Абсолютті жане монопольды рента сомасы.
  • Абсолютті жане дифференциалды рента сомасы.
  • Берілген жер колемін салынган капиталды пайдаланганы ушін толем.
  • Жалгерлік толемге рентадан баска гимараттар мен курылыс туріндегі капиталды колдану сомасы кіреді.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.