Кассадаєы кіріс ордерімен негізделмеген аќша артыќ болып табылады жјне ол:

  • мемлекет кірісіне аударылады
  • кјсіпорын табысына жіберіледі
  • Кјсіпорынныѕ есеп шотына кірістеледі

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.