Синтетикалык (жинактау) счеттары бойынша жасалынатын айналым ведомосiнiн айрыкша ерекшелiгi

  • дебеттiк жане кредиттiк калдыктардын тен болуы
  • шыгарылган уш пар жинактын бiрдей сомада болуы
  • актив пен пассив сомаларынын жинактарынын бiрдей болуы
  • агымдагы айдагы дебеттiк жане кредиттiк айналымдарынын тен болуы
  • счеттардагы сонгы калдыктардын негiзiнде баланс жасауга болатындыгы

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.