Ґндіріс кґлеміне ќатынасы бойынша шыєындар ќалай топтастырылады?

  • жалпы жјне орта
  • тікелей жјне жанама
  • тўраќты жјне ауыспалы
  • фактілік жјне жоспарлы
  • ґндірістік жјне коммерциялыќ

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.