Егер шыгарылым молшері ішкі шыгыстардан асатын болса, онда айырмашылык:

  • осы елде калады
  • импортка шыгарылады
  • экспортка шыгарылады
  • фирмалар мен мемлекет арасында таратылады
  • осы елдін тутынушылары мен фирмалары арасында таратылады

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.