GS Company корабы 10 у.е. багасымен каламсап ондiрiп, сатады. Негiзгi ондiрiстiк материалдар куны 4у.е. корабына, ал негiзгi жумысшылардын енбек акысынын куны орташа алганда 0,75у.е. корабына. Корабы ушiн жылдык ауыспалы устеме шыгындар 0,25у.е., ал туракты устеме шыгындар 125000 у.е. тен. Жылдык акiмшiлiк шыгындар туракты жане 45000у.е. курайды, корабы ушiн комиссиялык сатылым 1у.е. тен. Ондiрiс 100000 корап болады деп кутiлуде, жыл сайын осы корсеткiшке жетедi. Бесiншi жылы 75000 корап сатылды. Шыгындарды толык болу бойынша озiндiк кунды есептеу жуйесiн пайдалануда корапка деген шыгындардын корлануы кандай?

  • 4,25
  • 4,75
  • 5,00
  • 6,25
  • 7,25

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.