Берілген инвестицияга деген сураныстан, онын молшері:

  • пайыз молшерлемесіне байланысты болмайды
  • котеріледі, егерде пайыз молшерлемесі осетін болса
  • томендейді, егерде пайыз молшерлемесі котерілетін болса
  • томендейді, егерде пайыз молшерлемесі томендейтін болса
  • пайыз молшерлемесінін осуіне карай не осуі не кемуі мумкін

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.