Тауардын омiрлiк циклынын концепциялары:

  • сапалыгы
  • барi дурыс;
  • кундылыгы;
  • дастурлi, классикалык, мерзiмдi, зарыгу, сатсiздiкке ушырау;
  • сапа, тауар кужаттары, ассортименттiн байлыгы тутыну кундылыгы;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.