"Негізгі куралдардыѕ тозуы ", "материалдыќ активтердіѕ тозуы " баптары жоќ бухгалтерлік баланс ќалай аталады ?

  • баланс нетто
  • баланс брутто
  • баланс болшектелген

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.