Усыным заны корсетеді:

  • Тауарды сату колемінін азаюын
  • Аpбip тауардын икемділік молшерін.
  • Икемді жане икемсіз тауарлар арасындагы байланыс
  • Тауарлар багасы мен сатылатын колемі арасындагы тура катынасты.
  • Тауарлардын багасы мен сатылатын колемі арасындагы кepi байланысты.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.