Таралу масштабына байланысты атмосфера ластануынын жiктелуi:

  • Табиги, антропогендiк
  • Химиялык, биология лык
  • Физикалык, механикалык
  • Табиги, жергiлiктi, алемдiк
  • Жергiлiктi, аймактык, алемдiк

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.