Кай кубылыс экономикага сураныс инфляциясын акелмейдi:

  • салыктын азаюы
  • аскери шыгыннын артуы
  • енбек онiмдiлiгiнiн азаюы
  • % молшерлеменiн кыскаруы
  • инвестициялык шыгыннын артуы

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.