Тіркеу принципінін мані ?

  • касіпорын узаќ мерзім кызмет етуі керек
  • шаруашылык кызметінін барлык фактілері тіркелуі ќажет
  • шаруашылык кызметінін барлык фактілері сайкес есеп кезеніне тиісті болуы керек

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.