Валюта курсы динамикасына асер етуші факторлар:

  • Улттык табыс, акшанын накты сатып алу кабілеті.
  • Елдегі инфляция денгейі, елдегі шет ел фирмаларынын саны.
  • Ондіріс шыгындары денгейі, елдегі инфляция денгейі, толем балансы жагдайы.
  • Ондіріс шыгындары денгейі, каржы ресукрстарын пайдаланудан тускен табысты алу.
  • Толем балансы жагдайы халыкаралык ваплюта ресурстарын пайдаланудан тускен табысты алу.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.