Меншікті капиталдыѕ їлесі тґмендегенде ќандай коэффициент ґседі:

  • тјуелділік коэффициент;
  • тјуелсіздік коэффициент
  • инвестицияларды жабу коэффициент.
  • ќарыз ќаражаттарын ўзаќ мерзімге тарту коэффициент;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.