Жабдыќтаушылар берешегі ќандай ќўжатта кґрсетіледі?

  • Журнал ордер №6
  • ТМЌ есебініѕ тізімдемесі
  • жабдыќтаушылармен есеп айрысу тізімдемесі

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.