Орталыктандырылган каржы кiрiстерi мыналардын есебiнен калыптасады:

  • Дурыс жауабы жок;
  • Банктердiн пайдасы есебiнен;
  • Жергiлiктi бюджеттiн кiрiстер есебiнен;
  • Халык пен банктердiн толемдерi есебiнен;
  • Салык тусiмдерi, СЭК- дан алынатын кiрiстер, халык толемдерi есебiнен

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.