Кай кезде жиынтык сураныстын артуында ондірістін тепе-тендік колемінін осуі орындалады?

  • Аs кисыгынын аралык кесіндісінде.
  • Аs кисыгынын кейнсиандык кесіндісінде.
  • Аs кисыгынын классикалык кесіндісінде.
  • Аs кисыгынын аралык жане классикалык кесінділерінде.
  • Аs кисыгынын кейнсиандык жане аралык кесінділерінде.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.