Туруга арналган жане туракты турде пайдаланатын, тургынжай мен тургын жай емес аудандардан куралган жеке жай – бул:

  • далiз.
  • патер;
  • кiре берiс;
  • жатакхана;
  • тургын болме;

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.