Егер мамілелер ушін акша жылына орташа 5 айналым жасаса, онда айырбас ушін кажетті сурайтын акша колемі:

  • 20% / 5 ЖУО катынасына тен
  • атаулы ЖУО-нін 20% курайды
  • 5 / атаулы ЖУО катынасына тен
  • 20% / атаулы ЖУО катынасына тен
  • атаулы ЖУО колемінен 5 есе коп

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.