Компанияныѕ аныќталєан ќордыѕ 20,000 бірлігі бар. Бюджеттік кезеѕ соѕында соѕєы ќоры 14,500 осы тауардыѕ бірлігі болады деп кїтіледі жјне 59,000 бірлік шыєаруды жоспарлайды. Жоспарланєан сату кґлемі ќўрайды:

  • 53,500 бірлік
  • 59,000 бірлік
  • 64,500 бірлік
  • келтірілген санныѕ бірі де емес

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.