Микроэкономика экономикалык теориянын болімі ретінде нені окып уйретеді?

  • Экономикадыгы мемлекеттін ролін;
  • Жеке фирмалардын экономикалык тартібін;
  • Экономикалык дамудын галамдык тенденцияларын;
  • Артурлі топтардын жеке окілдері арасындагы катынастарды;
  • Ресурстар иелері, фирмалар мен тутынушылардын, жеке топтардын экономикалык тартібін

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.