Кјсіпкерлік ќызметтіѕ жекелеген тїрлеріне арнайы салыќ режимдері кімге ќолданылады?

  • жеке тўлєаларєа
  • заѕды тўлєаларєа
  • тек шетелдік тўлєалардан
  • заѕды жјне жеке тўлєаларєа

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.