Негізгі ондіріс корлары - бул:

  • Ондірісте жасалган дайын онім.
  • Шикізат, материалдар, жумыс куші.
  • Гимараттар, жабдыктар, станоктар.
  • Бір ондіріс циклінде колданылатын материалдык куралдар.
  • Ондірісте коп рет колданылатын материалдык куралдар, олар ондірілген онімге кунын болшектеп ауыстырады.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.