Кјсіпорынныѕ ґткен кезеѕдегі ќаржылыќ шаруашылыќ ќызметін кешенді тїрде сипаттайтын барлыќ кґрсеткіштер жїйесі

  • табыстар
  • есеп беру
  • ќаржылыќ талдау

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.