Компаниянын уаќытша айырмашылыќтар асерінен пайда болатын кейінге ќалдырылган салыќ женілдігі бар. Оларды келесі 12 айдын ішінде толеу жоспарланган. Кейінге ќалдырылган салыќ міндеттемелері ќалай жіктеледі ?

  • дурыс жауап жоќ
  • барлыќ жауаптар дўрыс
  • жауап беруге ќиналамын
  • ќысќа мерзімді міндеттеме
  • Басќа ќысќа мерзімді міндеттеме ретінде

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.