Архивтiк файлда ... болуы мумкiн:

  • Кысылган тек бiр гана файл.
  • 64- тен артык емес кысылган файлдар.
  • Кысылган немесе кысылмаган турде 16-дан артык емес файлдар.
  • Кысылган немесе кысылмаган турде 128-дан артык емес файлдар.
  • Кысылган немесе кысылмаган турдегi файлдардын кез келген саны.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.