Валюталык паритетте зандылык тартiппен негiзделген улттык валюталар арасындагы ресми орналастырылган катынас, бул:

  • крос-курс
  • номиналды курс
  • тiркелген валюталык курс
  • жылжымалы валюталык курс

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.