Word редакторында колденен менюдiн кай болiмiнде келесi бетке мажбурлi турде ауыстыратын команда орналаскан:

  • Формат - Табуляция.
  • ENTER клавишасын басу аркылы.
  • CTRL + F1 клавишалар комбинациясын басу, Вставка- Разрыв тiзбегiн колдану аркылы.
  • CTRL + ENTER клавишалар комбинациясын басу, Вставка- Разрыв тiзбегiн колдану аркылы.
  • Клавиш SHIFT + онга клавишалар комбинациясын басу, Вставка- Страница тiзбегiн колдану аркылы.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.